PRAVIDLA ZÁVODU

Běžeckých závodů Česko-rakouský maraton a půlmaraton se mohou zúčastnit pouze řádně registrovaní závodníci s viditelně umístěným startovním číslem a po zaplacení startovného.

Účastnit se závodu mohou dospělí bez rozdílu věku a pohlaví.

Není dovoleno běžet mimo vyznačenou trať.

Závody proběhnou za každého počasí.

Veškerá odpovědnost za fyzickou připravenost a aktuální zdravotní stav je na účastnících závodu. Před startem doporučujeme absolvovat lékařské vyšetření.

Organizátoři závodů nejsou odpovědni za případné zranění ani majetkové škody vzniklé v souvislosti s účastí na akci.

Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny organizátorů.

ČASOMÍRA

Používáme čipovou technologii.

Účastníci závodu obdrží startovní číslo, jehož součástí bude čip.                                                                             

REGISTRACE A STARTOVNÉ

Startovné je nevratné.

Uhrazení startovného je podmínkou platné registrace a účasti v závodu. Registrace je považována za platnou až po zaplacení startovného v plné výši. Platba bezhotovostním převodem musí být připsána na účet pořadatele do 3 dnů po registraci.