COVID-19

 INFORMACE K PRŮBĚHU ČESKO-RAKOUSKÉHO MARATONU Z DŮVODŮ COVID 19 OPATŘENÍ

 

Všechny dílčí závody a jejich organizace bude probíhat v souladu s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a všichni účastníci jsou povinni dodržovat aktuální opatření ministerstva zdravotnictví:

 • Dezinfekce bude v prostorách zázemí závodu na všech dostupných místech
 • Na parkovišti a v prostorách zázemí závodu se neshlukujte a omezte kontakty s ostatními, dodržujte rozestupy
 • Ochranu úst a nosu mějte v prostorách zázemí závodu neustále nasazenu, v průběhu závodu mít ochranu nemusíte, po doběhu ihned ochranu nosu a úst znovu nasaďte
 • Každý účastník musí splňovat jednu z následujících podmínek:
  • Podmínkou pro účast na závodě je, že účastník absolvoval nejdéle před 7 dny ode dne startu závodu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  • nebo účastník absolvoval nejdéle před 72 hodinami od hodiny startu závodu POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  • nebo účastník může doložit, že byl očkován proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schematu uplynulo nejméně 22 dní  nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů
  • nebo účastník prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž účastník musí být bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 a předloží u prezence čestné prohlášení o bezinfekčnosti –
   formulář ke stažení:

   >>> PDF / WORD <<<

 • Výdej startovních balíčků bude probíhat pomocí výdejového okénka
 • Na místě nebude převlékárna
 • Na trati a v cíli bude pitný režim dle účinných opatření Ministerstva zdravotnictví
 • Oficiální vyhlášení nejlepšího muže/ženy na 10 km proběhne v 10:30 hodin
 • Oficiální vyhlášení nejlepšího muže/ženy půlmaratonu proběhne v 11:25 hodin
 • Oficiální vyhlášení nejlepšího muže/ženy maratonu proběhne v 12:30 hodin
 • Vyhlášení jednotlivých kategorií z důvodů protiepidemických opatření neproběhne, ceny si výherci vyzvednou individuálně přes okénko v označeném stanu vedle prostoru startu a cíle, v době od 10:30 – 13:30 (sdělení o umístění obdrží každý účastník formou sms), výherci se prokáží startovním číslem. Oceněni budou vždy první tři v každé kategorii muži/ženy v závodu na 10 km, půlmaratonu a maratonu